18-jarigen en hun keuzes

Uit onderzoek onder 18-jarigen blijkt dat 60% van 18-jarigen bereid is het leven van een ander te redden met orgaandonatie.

18-jarigen mailing.
Ieder jaar ontvangen alle jongeren die het jaar daarvoor 18 werden een donorregistratieformulier. Dit jaar is het pakket in een compleet nieuw jasje gestoken. Het pakket bestaat uit een bewaarmapje waar naast het vernieuwde donorformulier ook een JaofNee-pen is ingestoken om het gedeeltelijk vooringevulde formulier verder in te vullen. Alleen de keuze, de datum en de handtekening ontbreken nog. Een afbeelding van het pakket is te zien in bijgevoegde factsheet.

Het onderzoek.
Het onderzoek onder 500 17-en 18-jarigen werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Panel Wizard. Aan de 17- en 18-jarigen zijn diverse vragen voorgelegd die te maken hebben met de keuzes die je maakt rond je 18e. Is 18 überhaupt een specialere leeftijd dan andere jaren? Ga je wel of niet studeren, wel of niet het huis uit, op welke partij ga je stemmen en word je wel of geen orgaandonor? Voor 70% van de jongeren is de leeftijd 18 een echte mijlpaal. En dat komt met name omdat ze nu eindelijk volgens de wet volwassen zijn en er meer verantwoordelijkheden bij krijgen.

Meer vrouwen dan mannen
Bijna twee van de drie 18-jarigen wil het leven redden van een ander door hun organen af te staan nadat ze overleden zijn. Opvallend daarbij is dat meer vrouwen (ruim 65%) dan mannen (52%) dat zouden doen. Bijna de helft van de ondervraagde vrouwen wil binnenkort ook haar keuze in het Donorregister vastleggen, tegenover bijna 30% van de mannen. Jongeren geven wel aan dat ze de beslissing om wel of geen orgaandonor te worden echt lastig vinden. 35% van de 18-jarigen geeft aan (nog) niet te weten of ze hun keuze willen registreren. Aanleiding voor het onderzoek is het donorregistratiepakket dat rond deze tijd bij 200.000 18-jarigen op de deurmat valt. Het onderzoek gaat over de nieuwe keuzes waar 18-jarigen de nieuwe mee geconfronteerd worden, zoals wel of niet gaan stemmen en wel of niet op kamers gaan. Ook wordt hen gevraagd of ze hun keuze om wel of misschien juist niet orgaandonor te willen worden vastleggen in het donorregister: Ja of Nee? De brief aan de 18-jarigen maakt dit jaar deel uit van de landelijke campagne om het aantal donorregistraties te bevorderen: ‘Nederland zegt Ja’.

大都市の多くの女性と同様に、高級品は自分自身を武装させる柔らかい武器になります。 あなたがエルメスを持っていないなら、あなたはエルメスのサークルに絞ることができません。 すべての裕福な人々がブランドバッグを買うことを望んでいるわけではないにもかかわらず、彼らの地位はエルメスやポルシェによって証明されていませんが、ブランドによって目に見えないように分割されたサークルは、まだサークルを非主流にしたり、 このサークルに入る人は心に痛みを感じますが、これは虚栄心ではなく、消費レベルの違いによる授業の違いによってもたらされる不安感や社会的圧力の感覚です。 ブランド携帯ケース グッチiphoneケース シャネルiphoneケース 私はニューヨークのアッパーイーストサイドの女性を理解することができます。人生は難しく、女性は行かなければなりません。 私はニューヨークで学んだクラスメートとニューヨークでこの場所を説明したことを覚えています。ニューヨークでは誰もが幸せに暮らし、貧しい人々は貧しい人、豊かな人は豊かな人たちです。